СУ Д-р Петър Берон

Средно училище в Костинброд

СОУ Д-р Петър Берон - Костинброд

      В учебното заведение се обучават над 600 ученици. 

      Извън учебните занятия децата се занимават в клубове и секции по:

  • народни танци,
  • таекуондо,
  • футбол,
  • мажоретен състав,
  • математика,
  • английски език,
  • приложни изкуства

       Екипът на училището се състои от   53 учители, 1 психолог-логопед и 1 педагогически съветник.

  

  

Актуални новини