СУ Д-р Петър Берон
Средно училище в Костинброд

ГРАФИК ЗА ОЛИМПИАДИТЕ 

ОБЩИНСКИ КРЪГ

"Знам и мога" - 20.01.2018г.

БЕЛ - 17.12.2017г.

Математика - 16.12.2017г.

Английски език -14.01.2018г.

История и цивилизация - 20.01.2018г.

География и икономика - 19.01.2018г.

Биология и здравно образование - 31.01.2018г.

Техническо чертане - 16.02.2018г.

 - Изображение 1