СУ Д-р Петър Берон
Средно училище в Костинброд
Прием след 7ми клас

Прием след 7ми клас

      ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД  СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017 -2018 ГОДИНА

 

       І. ЕДНА ПРОФИЛИРАНА  ПАРАЛЕЛКА  –  „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”  С  РАЗШИРЕНО   ИЗУЧАВАНЕ НА   АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Балообразуващи предмети:  удвоени оценки по БЕЛ и математика от НВО и оценки от свидетелство за основно образование по информационни технологии и география и икономика.

Профилиращи предмети: Предприемачество, Информационни технологии;Английски език-разширено изучаване.

 

 

      ІІ. ЕДНА ПРОФИЛИРАНА   ПАРАЛЕЛКА -  "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Балообразуващи предмети:  удвоени оценки по БЕЛ и математика от НВО и оценки от свидетелство за основно образование по информационни технологии и биология и здравно образование.

Профилиращи предмети: География и икономика, математика.

 

 

    За информация и контакти: тел.: 0721 – 66267;                  

    e-mail:    sou_pberon_kbrod@abv.bg;  facebook:  соу П.Берон