СУ Д-р Петър Берон
Средно училище в Костинброд

Бюджет 2017

 

Бюджет на училището - ТУК

 

Отчет на извънбюджетните сметки - ТУК

 

Отчет на училището по параграфи- ТУК

 

Отчет на училищния стол - ТУК

 

Отчет на училището по параграфи за първото тримесечие - ТУК

Бюджет  2017 - Изображение 1